foto3De ervaring leert dat bij het beoefenen van de danssport er veel geregeld moet worden en hierin ook veel weerstand ligt. Wij willen als foundation ons onderscheiden door hierin de hulp te bieden bij eventuele aanvragen en mogelijke aanpassingen. Dit in samenwerking met gemeentes en eventuele andere partners. Voor startende cursisten die te maken krijgen met de aanpassingen en vragen rond het benodigde materiaal en financiële middelen.